List Narudemi Fans:

Daftar Menu

[List] List Episode Kaizoku Sentai Gokaiger [Subtitle Indonesia] [Mp4 MKV]

– Genre Tokusatsu
– Created by Shotaro Ishinomori
– Developed by Toei
– Written by Naruhisa Arakawa, Junko Kōmura, Kento Shimoyama, Yoshio Urasawa, Toshiki Inoue, Daisuke Ishibashi
– Directed by Shojiro Nakazawa, Katsuya Watanabe, Koichi Sakamoto, Hiroyuki Kato, Taro Sakamoto, Noboru Takemoto
– Starring Ryota Ozawa, Yuki Yamada, Mao Ichimichi, Kazuki Shimizu, Yui Koike, Junya Ikeda
– Narrated by Tomokazu Seki
– Opening theme “Kaizoku Sentai Gokaiger” by Tsuyoshi Matsubara (Project.R) with Young Fresh (Project.R)
– Ending theme “Super Sentai, Hero Getter” by Project.R
– Composer(s) Kousuke Yamashita
– Country of origin Japan
– No. of episodes 51 (List of episodes)
– Producer(s) Motoi Sasaki (TV Asahi), Takaaki Utsunomiya, Takahito Ōmori (Toei), Kōichi Yada, Akihiro Fukada (Toei Agency)
– Running time 24-25 minutes (per episode)
– Original channel TV Asahi
– Original run February 13, 2011 – February 19, 2012

Thanks to MaDeSu

Link MKV 720p (250 MB) : [MEGA] [IDWS]

Episode 01

[3gp | Mp4 | MKV]

Episode 02

[3gp | Mp4 | MKV]

Episode 03

[3gp | Mp4 | MKV]

Episode 04

[3gp | Mp4 | MKV]

Episode 05

[3gp | Mp4 | MKV]

Episode 06

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 07

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 08

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 09

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 10

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 11

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 12

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 13

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 14

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 15

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 16

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 17

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 18

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 19

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 20

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 21

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 22

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 23

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 24

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 25

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 26

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 27

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 28

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 29

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 30

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 31

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 32

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 33

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 34

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 35

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 36

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 37

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 38

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 39

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 40

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 41

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 42

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 43

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 44

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 45

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 46

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 47

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 48

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 49

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 50

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]

Episode 51

Mp4 360p (75 MB): [SF] [SERVER LAIN]